CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN, Niềm Tin và Sức Sống

Đề Tài Nghiên Cứu Lâm Sàng thuốc Diệp Hạ Châu Vạn Xuân (trang 07)

18/08/2017

 

Đề Tài Nghiên Cứu Lâm Sàng: Tác Dụng Giải Độc, Chữa Viêm Gan Siêu Vi B Của Diệp Hạ Châu Vạn Xuân

 (trang 07)

 Chương 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

 

1. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm


1.1. Thử độc tính cấp


Chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm trên 35 chuột nhắt trắng và thử từ liều 10g/1kg thể trọng đến liều 50g/1 kg thể trọng chuột nhắt trắng nhận thấy.
+ Ở liều 10 g/1 kg và liều 20 g/kg thể trọng chuột, sau khi cho chuột uống thuốc và theo dõi các biểu hiện sinh lý của chuột, thấy thuốc ở 2 nồng độ trên không làm thay đổi trạng thái sinh lý bình thường của chuột. Sau khi uống thuốc và suốt quá trình thí nghiệm chuột vẫn hoạt động bình thường, bò đi, bò lại, dũi trấu, gãi đầu liếm lông. Chuột sống hoàn toàn bình thường qua 24 giờ và 48 giờ.
+ Bắt đầu từ liều 30g/kg và liều 40g/kg thể trọng chuột, sau khi uống thuốc chuột giảm hoạt động, thở nhanh. Sau 20 phút uống thuốc, chuột thở đều dần bắt đầu có hoạt động bình thường, không xuất hiện các triệu chứng lạ. Chuột sống hoàn toàn bình thường qua 24 giờ và 48 giờ.
+ Ở liều 50 g/kg chuột là liều đặc nhất, khó cho chuột uống nhất, nhưng vẫn cho chuột uống bằng kim đầu tù. Liều này gầp 62,5 lần liều của người. Nếu tính liều tương đương giữa chuột và người là 1:10 thì liều này gấp 6,25 lần. Sau khi uống thuốc chuột giảm hoạt động rõ rệt nằm thở ậm ạch. Sau 1 giờ uống thuốc chuột thở đều dần không xuất hiện các triệu chứng lạ. Sau 3 giờ uống thuốc chuột trở lại bình thường: bò đi, bò lại dũi trấu liếm lông. Chuột sống hoàn toàn sau 24 và 48 giờ.
Sau 24 giờ uống thuốc, mổ 3 chuột bất kỳ ở 3 lô uống thuốc với các liều khác nhau.

- Quan sát đại thể: Các phủ tạng đều bình thường, phổi sáng hồng đều, gan nhuận
- Làm vi thể các phủ tạng: Tim, gan, thận, dạ dày,...ruột non.
- Các tiêu bản do Bác sĩ Nguyễn Nhu Oanh nguyên trưởng khoa giải phẩu bệnh lý bệnh viện YHCT Trung ương đọc, có kết quả kiểm tra vi phẩu có thể tóm tắt như sau: các phủ tạng đều bình thường.
Qua 48 giờ số chuột còn lại vẫn ăn uống bình thường và hoàn toàn khỏe mạnh
Trên 35 chuột nhắt trắng, uống Diệp Hạ Châu Vạn Xuân thử từ liều 10 g/1kg đến liều 50 g/kg kết quả cho thấy. Thuốc không ảnh hưởng đến trạng thái sinh lý bình thường của chuột. Chuột sống hoàn toàn khỏe mạnh sau 24 giờ và 48 giờ. Các phủ tạng đều bình thường.
Thuốc Diệp Hạ Châu Vạn Xuân không thể hiện độc tính không có LD50.

 

Khách hàng chính

     
(028) 3762.4848