CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN, Niềm Tin và Sức Sống

Lý Luận Cơ Bản Đông Y

18/08/2017

                                         Lý Luận Cơ Bản Đông Y

Lý luận cơ sở của đông y là khái quát lý luận về hoạt động sinh mệnh cơ thể và quy luật biến đổi bệnh tật, nó chủ yếu bao gồm các học thuyết như âm dương, ngũ hành, tinh khí, tạng tượng và kinh lạc v,v... cũng như các nội dung như nguyên nhân mắc bệnh, bệnh lý, phương pháp chẩn đoán, biện chứng, nguyên tắc và biện pháp chữa trị, dự phòng và dưỡng sinh v,v...
 Âm dương là phạm vi triết học cổ đại. Con người thông qua quan sát hiện tượng mâu thuẫn, dần dần đưa khái niệm mâu thuẫn lên tới phạm vi âm dương, và sử dụng tăng giảm của hai khí âm dương để giải thích biến đổi vận động của con vật. Đông y vận dụng quan niệm thống nhất đối lập của âm dương để trình bày liên hệ phức tạp giữa các bộ phận trên dưới, nội ngoại cơ thể cũng như sinh mệnh cơ thể với các bộ phận bên ngoài như tự nhiên và xã hội. Cân bằng tương đối của thống nhất đối lập âm dương là cơ sở giữ gìn và đảm bảo cơ thể có thể hoạt động bình thường; sự không thăng bằng và phá hoại của quan hệ thống nhất đối lập âm dương, sẽ dẫn đến cơ thể xẩy ra bệnh tật, ảnh hưởng hoạt động bình thường của cơ thể.
 Học thuyết ngũ hành, tức là sử dụng 5 phạm vi triết học mộc, hoả, thổ, kim, thủy để khái quát tính chất con vật khác nhau trong thế giới khách quan, và sử dụng hình thức động thái tương sinh tương khắc của ngũ hành để trình bày liên hệ lẫn nhau và quy luật chuyển biến giữa các con vật. Đông y chủ yếu thông qua học thuyết ngũ hành để trình bày liên hệ công năng giữa ngũ tạng lục phủ cũng như nguyên lý khi tạng phủ mất cân bằng xẩy ra bệnh tật, cũng dùng để chỉ đạo chữa trị bệnh tật liên quan tới tạng phủ.
 Học thuyết tinh khi nội dung chủ yếu của học thuyết tinh khí lá tinh khí là nguồn gốc căn bản tạo nên thế giới, con người. Tinh khí vận động biến đổi không ngừng. Con người và thiên nhiên hợp nhất.
 Học thuyết tượng tạng, chủ yếu nghiên cứu về công năng sinh lý và biến đổi bệnh lý của ngũ tạng tâm, can, tì, phế, thận, lục phủ ruột non, ruột già, dạ dày, bàng quang, túi mật, tam tiêu và não, tủy, xương, mạch, mật, nữ tử bao.
 Học thuyết kinh lạc có liên quan chặt chẽ với học thuyết tượng tạng. Kinh lạc là đường qua lại vận hành khí huyết trong cơ thể, có tác dụng nối liền bên trong và bên ngoài, che phủ toàn thân. Dưới tình hình bệnh lý, công năng hệ thống kinh lạc xẩy ra biển đổi, sẽ xuất hiện triệu chứng bệnh và đặc chưng cơ thể tương ứng, thông qua những biểu hiện này, có thể chẩn đoán bệnh tật tạng phủ trong cơ thể.

 

TRIẾT HỌC ÐÔNG PHƯƠNG
ỨNG DỤNG TRONG ÐÔNG Y

I. HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG :
1. KHÁI NIỆM VỀ HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG :
Học thuyết âm dương là một bộ phận trọng yếu trong y học cổ truyền.
Người xưa nhận thấy sự vật trong thiên nhiên luôn luôn có sự mâu thuẫn, đối lập và thống nhất với nhau, không ngừng vận động đễ phát sinh phát triển và tiêu vong như: sáng tối, ngày đêm, trời đất, nóng lạnh, nước lửa . v.v..gọi là âm dương.
Trong y học cổ truyền học  thuyết âm dương quán triệt từ đầu đến cuối, từ đơn giản đến phức tạp trong suốt quá trình sinh lý, bệnh lý, chuẩn đoán điều trị và bào chế đông dược.
2. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG :
a. Âm dương đối lập : là sự mâu thuẫn giữa hai mặt âm dương như: ngày đêm, ngủ thức, nước lửa, lạnh nóng, hưng phấn và ức chế.
b. Âm dương hổ căn : là sự nương tựa vào nhau giữa hai mặt âm dương như : trong âm có dương, trong dương có âm.
c. Âm dương tiêu trưởng : là quá trình vận động không ngừng của âm dương mọi sự vật sinh ra, lớn lên, già  cỗi, mất đi rồi lại sinh ra.
d. Âm dương bình hành : là sự thăng bằng giữa hai mặt đối lập.
Bốn mặt trên của sự vật nói lên các qui luật, mâu thuẫn nhưng thống nhất, thăng bằng nhưng vận động không ngừng, nương tựa nhưng chế ước lẫn nhau trong quá trình phát sinh, phát triển và tiêu vong...download phần còn lại

Khách hàng chính

     
(028) 3762.4848