BÀI CA VẠN XUÂN 

Từ màu xanh của lá
Màu xanh của đất trời
Xây màu xanh cuộc đời.
Là bài ca Vạn Xuân

Tình yêu tôi còn mãi
Hòa vào trong cây cỏ
Gọi mầm sống sinh sôi.
Dệt mùa xuân cho đời

ĐK:

Cùng ca lên bài ca Vạn Xuân.
Có nơi đây tình yêu tháng ngày.
Có nơi đây hồn thiêng đất trời.
Kết tinh trong từng viên thuốc quý

Cùng chung xây bài ca Vạn Xuân
Dẫu xa xôi rừng xanh biển cả
Ta chung sức và ta chung lòng
Dâng cho đời trọn niềm tin sức sống
Trẻ khỏe mãi con người Việt Nam.

 Nhạc: Đức Chính   –   Lời thơ:  Phan Hiển

Bài ca vạn xuân

Nghe lời bài hát